Des del 1992, recopilant dades a Canet de Mar         Index    Rutes GPS    Imatges    Utilitats    Col·laboradors 
                    Tempscanet membre de la Xarxa d'observadors Meteorològics de Catalunya (XOM) i cada dia recull les dades de la gàbia meteorològica de Vil·la Flora (codi MA060)
 
   
- Que cal fer en cas d'emergència? Consells per l'autoprotecció.
- Precaucions en cas de tempesta
- Glossari de meteorologia
- Experiment  el fenomen de les minves de gener Obsevatori Pujalt
 
Orientació
  - Com orientarse amb el RELLOTGE
  - El GPS
  - Vols trobar un tressor amb el GPS? Geocaching
     

Rosa dels vents
Els vents es diferencien segons la direcció des de la que bufen.
Per conveni sempre es prèn la direcció d'allà on vénen.
Per a denominar un cert vent, o bé es parla del sector geogràfic concret des d'on bufa, o bé se li dóna un nom propi.
A Catalunya existeixen molts noms per a designar els vents, depenent tant de l'àmbit geogràfic com de les situacions meteorològiques concretes.
Els noms genèrics que prenen a la rosa dels vents són els següents:
Sectors (en graus sexagesimals) que corresponen a cada vent
Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°
Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°
Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°
Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°
Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°
Vent del sud-oest, llebeig o garbí (SW)*: de 202.5° a 247.5°
Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°
Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°
(*) El llebeig correspon al vent del SW impulsat per les situacions depressionàries, mentre que el nom de garbí és millor deixar-lo per a la marinada que a Catalunya prèn aquesta direcció (SW o SSW) en molts trams de la costa.
De vegades, quan la direcció del vent oscil·la en més de 45 graus, es parla de:
Vent de component nord (entre 315° i 45°)
Vent de component est (entre 45° i 135°)
Vent de component sud (entre 135° i 225°)
Vent de component oest (entre 225° i 315°)
Escala Beaufort
Grau Català Km/h m/s Kt (nusos) Anglès Francès Italià Castellà
0 calma 0 - 2 0 - 0.2 menys de 1 calm calme calma calma
1 ventolina 2 - 6 0.3 - 1.5 1 - 3 light air très légère brise bava di vento ventolina
2 vent fluixet 7 - 11 1.6 - 3.3 4 - 6 light breeze égère brise brezza leggera brisa muy débil
3 vent fluix 12 - 19 3.4 - 5.4 7 - 10 gentle breeze petite brise brezza tesa brisa débil, flojo
4 vent moderat 20 29 5.5 - 7.9 11 - 16 moderate breeze jolie brise vento moderato bonacible, brisa moderada
5 vent fresquet 30 - 39 8.0 - 10.7 17 - 21 fresh breeze bonne brise vento teso brisa fresca, fresquito
6 vent fresc 40 - 50 10.8 - 13.8 22 - 27 strong breeze vent frais vento fresco brisa fuerte, moderado
7 vent fort 51 - 61 13.9 - 17.1 28 - 33 near gale grand frais vento forte frescachón, viento fuerte
8 temporal 62 - 74 17.2 - 20.7 34 - 40 gale coup de vent burrasca temporal
9 temporal fort 75 - 87 20.8 - 24.4 41 - 47 strong gale fort coup de vent burrasca forte temporal fuerte
10 temporal molt fort 88 - 101 24.5 - 28.4 48 - 55 storm tempéte tempesta temporal duro
11 temporal violent 102 - 117 28.5 - 32.6 56 - 63 violent storm violente tempéte tempesta violenta temporal muy duro
12 huracà més de 118 més de 32.7 més de 64 hurricane ouragan uragano temporal huracanado

Escala Douglas
Grau Català Alçada de les onades Símbol usat al web Anglès Francès Italià Castellà
0 mar plana 0 m calm sea mer calme mare calmo mar llana
1 mar arrissada rippled sea mer ridée mari quasi calmo mar rizada
2 marejol 10 - 50 cm smooth sea mer belle mare poco mosso marejadilla
3 maror 0.5 - 1.25 m slight sea mer peu agitée mare mosso marejada
4 forta maror 1.25 - 2.5 m moderate sea mer agitée mare molto mosso fuerte marejada
5 maregassa 2.5 - 4 m rough sea mer forte mare agitato mar gruesa
6 mar brava 4 - 6 m very rough sea mer très forte mare molto agitato mar muy gruesa
7 mar desfeta 6 - 9 m high sea mer grosse mare grosso mar arbolada
8 mar molt alta 9 - 14 m very high sea mer très grosse mare molto grosso mar montañosa
9 mar enorme > 14 m phenomenal sea mer énorme mare tempestoso mar enorme

Font: Meteocat